Blandat 006

Återutsättning av en fin & godkänd (laglig) havsöring…