Fiskearter

  Östersjötrolling på lax


Östersjölaxen blir mycket storväxt,
och efter några års födosöksvandring ute i havet påbörjar den sin vandring mot lekplatserna. Under maj-juli är den då möjlig att fånga via trolling på havet utanför tex Stockholms skärgård samt havet mellan Singö och Åland, något som även blivit mycket populärt på senare år. Laxen kan bli så stor som en bra bit över 30-35 kg men en sådan fisk hör till ovanligheterna. Däremot är det realistiskt att fånga en lax på mellan 15-25 kg.

Fisket på Vättern

Vättern är ett mycket fiskrikt insjöhav, med bra fiske på bl.a. lax, öring och röding, men det finns även harr och andra trevliga fiskarter. Normalt trollingfiskar vi på sjön, men det blir även mete och spinnfiske efter gädda. Gäddbeståndet är dock inte så stort men de som finns är oftast mycket grova! Undertecknad har ett personbästa från sjön på 16.4 kg och en mycket imponerande längd av 130 cm gädda. Vättern är Europas fjärde största insjö, och är som djupast runt 120 meter.

Fisket på Vänern


Vänern har ett mycket bra och varierat fiske efter våra populäraste sötvattensarter. Särskilt trollingfisket efter lax kan ge härliga högtidsstunder ute på detta enorma “innanhav”. Förutom laxfisket är trollingfisket efter mycket grov öring jättebra, likaså är även gäddfisket.. Sommartid är dessutom gösfisket fint på de öppna vattnen då gösen går pelagiskt..

Gäddfisket

Gäddfisket ger ofta ett mycket bra och ett kul fiske, en fisk som passar nybörjare som proffs. Gäddan blir mycket stor, och fiskesäsongen är hela året då vi anpassar metoderna efter årstiden. Fiskemetoderna är varierade, oftast spinnfiskar vi gäddan, men ibland blir det  även trolling, flugfiske, mete, ismete, jerkbaitfiske, flötestrolling mm.

Gösfisket

Gösfiske är riktigt kul, och ibland även en utmaning då den kan vara kinkig andra fiskedagar är det inte ovanligt med över 50 gösar! Mete på våren med strömming är en annan “het” fiskemetod, likaså traditionellt jiggfiske runt leken. Ofta fiskar vi gösen i ostkustens  innerskärgårdar, men det blir lika mycket fiske i insjöarna landet runt. Vid vertikalt jiggfiske kommer ofta huggen stenhårt vilket är mycket spännande och kul.  Trollingfiske är en annan mycket trevlig fiskemetod, och ofta en “giftig” sådan då vi tecker av en massa fiskevatten.

Abborrefisket

Abborrefisket är mycket trevligt, speciellt då vi ofta har en lättare fiskeutrustning samtidigt som abborren är brutalt stark i förhållande till sin storlek. Fisket bedriver vi oftast via jiggfiske, popperfiske (sommartid), trolling, flugfiske, mete, spinn, pimpelfiske samt via vertikalt jiggfiske. Fiskedagar när abborren är i stöten kan man få hundratals abborrar, och om man hittar “norsabborren” så är medelvikten oftast mycket hög.

Havsöringsfisket

Havsöringsfisket i skärgårdarna är mycket trevligt, speciellt under våren och under hösten. Oftast får vi alltid några havsöringar, men andra turer kan de ibland lysa med sin frånvaro. På våren kommer havsöringen i “stora” stim då vi ibland kan upptäcka 10-30 öringar samtidigt på mycket grunt vatten. Den vanligaste fiskemetoden är spinnfiske, men det blir även trollingfiske, flugfiske samt ibland även mete med tex nors eller räka. Havsöringsfisket är som triss, plötsligt (och oftast) händer det bland kobbar och skär..

Annat fiske, specimenfiske


För er som vill prova
på nått nytt och udda/kul fiske som tex: pimpelfiske/mete efter lake, sikmete, mete efter olika plattfiskar (skädda, piggvar etc), näbbgädda, torsk, karp, ruda, färna, vimma, sarv, asp, strömming eller andra trevliga och spännande specimenfiskar – så guidar vi gärna även på detta. Fiskeguiden har enormt stor erfarenhet av allt specimenfiske, så tveka inte att hojta till om ni vill prova på något nytt, kul och ett spännande sportfiske!

Ismete efter gädda, gös & abborre

Ismete efter grov gädda och gös har på senare år blivit mycket poppulärt bland Sveriges sportfiskare vintertid, men även bland våra gäster som dragit personbästa på löpande band. Vi får alltid gädda, inte alls ovanligt med mer än 10 st per fiskeguidning! Gösen är kinkigare, men vi får alltid några gösar landade på varje tur. Andra dagar när allt stämmer kan den nappa mycket bra, och då kan det bli mer än 30  gösar via ismete.

Havsfiske i Norge

För er som vill boka specialfiske efter grov torsk, sej, havskatt, hälleflundramarulk mm – så guidar vi även ibland i de norska fjordarna  efter detta. Fisket kan ibland vara magiskt bra när tidvatten och allt stämmer. Vi har genom åren fått mängder med torsk, sej etc – men det nappar även på grova havskatter, hälleflundror etc vilket gör fisket extra spännande. Max 3-10 kunder beroende på vilken eller vilka båtar som vi bokar. I Silver Eaglebåten tar vi max 3-4 gäster om denna trailas upp till de norska fiskevattnen där vi håller till. Fiskemetoderna består av jiggfiske, pilkfiske eller mete med tex sej eller sill på kroken. Fisket bedriver vi på från 5 meters djup och ner till max ca 100 meters djup beroende på fiskart och fiskemetod.